Junis har disko i Godtemplargården

Godtemplargården Bygatan 24, Våxtorp

F 14.00-15.30 1-2 16.00-17.30 3 18.00-19.30 4 19.45-21.15 Svarta Skuggorna/Next Gen 5-7 21.30-23.30