Om Händer i Våxtorp


Detta är en sida som visar det mesta som händer i Våxtorp, med vårt stora föreningsliv blir det en hel del!

Våxtorps Byalag ansvarar för sidan som plattform. Det är dock upp till varje förening att lägga in och uppdatera sina egna händelser.

Är ni en förening som önskar möjlighet att lägga in era uppgifter och därmed behöver administratörsuppgifter? Har du en aktivitet som inte ingår i föreningslivet, men som känns lämplig att få med på Händer i Våxtorp?

Maila information och kontaktuppgifter till mailadressen nedan så hör vi av oss.

info@handerivaxtorp.nu