Våxtorp

Fakta om Våxtorp

Våxtorp är ett samhälle beläget i Laholms kommun i södra Halland. Samhället ligger i anslutning till Hallandsåsen. I Våxtorp bor ca 2500 personer varav tätorten omfattar ungefär 1000 personer. Det här är ett företagsamt samhälle; det är många som tar sig till Våxtorp när det tar sig till jobbet.

Våxtorp har ett rikt idrotts- och föreningsliv. Här finns volleyboll, fotboll, bordtennis, innebandy, tennis, skytte och golfbana. Björbäcks ridanläggning är välkänd inom hästsporten och hit kommer många besökare när det är hästtävlingar.

Våxtorp har också ett äventyrligt utbud; på Hallandsåsen hittar du Kungsbygget med bl.a. sommarodel, höghöjdsbana och zipline. På Vallåsen finns en äventyrlig bikepark. För den aktive är det mycket att välja på, förutom utbudet på Hallandsåsen finns till exempel yoga, fotbollsgolf och inomhusbana för bmx-racing.

Orten har ett bra serviceutbud. Här finns surdegsbageri, restauranger/matställen, affärer, hårfrisörer, bank, camping, förskola, skola, äldreomsorg och djurklinik.

Våxtorp – här finns närheten till naturen och ett stort utbud av fritidsaktiviteter.

Våxtorps historia

Orten har växt fram kring Vallens slott och kyrkan. Våxtorp (Owaghstorp) omtalades skriftligt redan år 1351 i ett testamente upprättat av en kvinna vid namn Cecilia, änka efter en Åke Ravn. Hon donerade pengar till bland annat kyrkan i Våxtorp, prästen och kyrkotjänaren.

Vallens slott

Vallens slott är från 1300-talet och var fram till år 1654 i dansk ägo. När Sverige tog över blev borgen plundrad av snapphanarna. Den har eldhärjats flera gånger och år 1801 så illa att den fick byggas upp på nytt på de gamla gråstensmurarna. I dag är Vallens slott privatägd.

Våxtorps kyrka

Våxtorps kyrka ligger i nordvästra utkanten av tätorten Våxtorp. Kyrkan är byggd i trappgavelstil och är den enda i sitt slag i Halland. Den vitrappade stenkyrkans äldsta delar är från 1200-talet. Interiören består av låga gotiska kryssvalv med neddragna valvkappor. På långhusets och korets norra mur hittades år 1925 fragment av medeltida kalkmålningar. Kyrkan har en träfunt från 1700-talet och det finns även en cuppa (skål) till en enkelt utformad medeltida granitdopfunt. Predikstolen från 1700-talets mitt är tillverkad av bildhuggaren Johan Joachim Beckman.

Bingeslöjd

Våxtorp är känt för sin bindslöjd, eller det som gammalt kallas för Binge. Det är en speciell typ av mönsterstickning, som används framför allt till tröjor, vantar och mössor. Ullgarnet är i färgerna rött, blått och vitt. Det mest kända mönstret är Bjärbomönstret. Initiativtagare till att stickningskonsten tog sin början i Våxtorp kan ha varit, enligt prosten Pehr Osbeck, fru Magna Brita Cracau på Vallens säteri. Hon och/eller hennes holländska tjänstefolk ska ha lärt ut stickning till folket på godset någon gång på 1650-talet.

Våxtorps marknad

Våxtorps marknad har anor från 1700-talet. Två gånger om året, första fredagen i juni och första fredagen i september, drar knallarna tusentals besökare till byn.